Skip to main content

Moshe Heuberger

rząd: p1numer: 110ur: ━zm: 25.12.1931imię ojca: ━

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Mosze wzniósł się na wysokości* 15 tewet [5]692 [25 grudnia 1931]

Opuścił życie w podeszłym wieku

Wiódł swą rodzinę** drogami Tory i …

Przez wszystkie dni swego życia wstawał przed świtem by wielbić dzieło stworzenia.

Został przyłączony do sprawiedliwych swego pokolenia i wzmocnił ich światło

Sprawiedliwość kroczyła przed jego obliczem

Był ostrożny w wypowiadaniu sądów

Znał Torę i bojaźń bożą poważał

Strzegł swe nogi od wkroczenia na złą drogę

Stronił od kłótni i sporów

Przylgnął do bojaźni bożej i (przez skromność) zatajał swe imię

Wszyscy, którzy go znali, cenili jego imię

Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

Mosze Hojberger (Heuberger) z Zakliczyna

 

*por. Talmud Babiloński, Szabat, 88b,7

**dosł. skrót ב”ב znaczy przynależnych do swego domu

Wydzielone na czerwono litery tworzą akrostych – imię zmarłego, Mosze ben Cwi Mordechaj

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Dane z akt metrykalnych: Mojżesz Heuberger mieszkał w Zakliczynie; razem z żoną Szewą (Symą ) z domu Brauner mieli co najmniej 8 dzieci urodzonych w latach 1878-1899

 

Macwa