Skip to main content

Shlomo Zalman Heller

rząd: p1numer: 108ur: 1889zm: 28.02.1937imię ojca: Meir Nathan

MacwaMacwa

Korona dobrego imienia

Tu pochowany

Jego imię to Shlomo, a jego nauka została wypełniona

W wieku 49 lat opuścił ziemie

Dnie jego życia były krótkie i trudne

Studiował światło życia z przyjaciółmi (Torę)

Jego sieroty będą błogosławione przez Boga i zawsze będzie im pomagał

Spocznie na nich miłosierdzie Boże i Jego łaska

Często dawał ze swego chleba ubogim i nędzarzom

Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życie

Jego dusza spocznie razem z przodkami

Pan Shlomo Zalman, syn pana Meira Natana błogosławionej pamięci

Zmarł 24 tewet 5698 [28 grudnia 1937].

Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia

Macewa pana Zalmana Hellera

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Idan Livne; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Akt zgonu: Salamon Heller, kupiec w Brzesku, syn małżonków Majera i Chany Reizli Hellerów z Limanowej, zmarł w Brzesku 28 grudnia 1937 roku w wieku 48 lat, 2 miesięcy i 5 dni

 

Macwa