Skip to main content

Tzvi Hirsch Klingenfrau

rząd: p1numer: 106ur: ━zm: 28.07.1932imię ojca: Tzvi

MacwaMacwa

Tu pochowany

Bogobojny wielki rabin

Tzvi Hirsch Klingenfrau

Syn pana Tzvi z rodu Lewitów, zmarł 24 tamuz 5692 [28 lipca 1932]

Mąż pobożny, który nigdy nie opuścił Domu Nauki

(nigdy nie przestał uczyć się Tory)

I służył Bogu przez wszystkie swoje dni w wierze i pracy

Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Idan Livne; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)
Macwa