Skip to main content

Arie Leibush Schachter

rząd: p1numer: 103ur: 1863zm: 28.04.1932imię ojca: Shraga Feivish

MacwaMacwa

Tu pochowany

Rabin i drżący przed słowem Pana

Arie Leibush

Ze świętej gminy Ropczyce, syn rabina

Shragi Feivisha, wnuk pana

Ben Cijona Szewacha, rzezaka rytualnego*

Z Rawy Ruskiej, odeszła jego dusza

Dzień po święcie Pesach (5)692 roku [23 nisan 5692 = 28 kwietnia 1932]

Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia

Mąż sędziwy, podeszły w latach [Rdz 24:1]

Pracował przez wszystkie dni swego życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język polski Jolanty Kruszniewskiej)

Akt zgonu: Leib Schachter, nauczyciel żydowski w Ropczycach, syn zmarłych małżonków Feiwla i Nechumy Schachterów, handlarzy w Ropczycach, zmarł w Brzesku 28 kwietnia 1932 roku w wieku 69 lat

 

Macwa