Skip to main content

Zacharia Finder

rząd: p1numer: 10ur: ━zm: 07.12.1917imię ojca: Menachem

MacwaMacwa

Tu pochowany

Ten oto pagórek z kamieni i ta stela będą świadectwem [Rdz 31:51-52]

Że tu leży człowiek ducha, nasz nauczyciel, pan

Zacharia, syn Menachema

Finder

Zmarł 22 kislew roku 5678 [7 grudnia 1917]

Nasze oczy nie mogą przestać płakać

Bo spadła korona naszych głów

Smutek jest wielki, gorycz i biada wielkie

Na zawsze pozostanie w naszych sercach

Biada! Bo do naszych okien weszła śmierć

Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

 

Macwa