Skip to main content

Tzvi Hirsch Rosenbaum

rząd: p1numer: 7ur: ━zm: 11.12.1924imię ojca: Efraim

MacwaMacwa

Dąb płaczu

Tu pochowany

Biada! Rodzice opłakiwali jego śmierć

Został zerwany jako żywy kwiaty

Bał się B-ga i przestrzegał jego przykazań

Drogi młodzieniec

Tzvi Hirsch

Syn naszego nauczyciela i rabina Efraima Rosenbauma, niech jego światło świeci

Z Bogumiłowic

Zmarł w wieku ___ lat 14 kislew

5685 [11 grudnia 1924]. Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Określenie „Dąb Płaczu” pochodzi z Księgi Rodzaju, 35:8. Pochowano pod tym drzewem zmarłą Deborę, piastunkę Rebeki. Dąb Płaczu symbolizuje śmierć prawego człowieka.

 

Macwa