Skip to main content

Efraim Templer

rząd: oh2numer: 1ur: 1863zm: 22.01.1938imię ojca: Baruch

MacwaMacwa

Korona Tory

Korona dobrego imienia

Tu pochowany

Nasz mistrz, nauczyciel i rabin, sprawiedliwy Gaon, sławne, święte światło, chasyd i asceta, w Torze i przykazaniach

Efraim, niech będzie błogosławiona pamięć cadyka, syn Gaona, cadyka, rabbiego Barucha, przewodniczącego świętego sądu rabinicznego w

Rzepienniku i wnuk Świętego Gaona Rabina Aleksandra Jaakowa,

Przewodniczącego świętego sądu rabinicznego w Wielkich Oczach, i Gaona, świętego cadyka, rabina i nauczyciela Pinchasa

I Gaon, święty cadyk, stąd rabin i nauczyciel Matityahu

I gałąź z pnia

Świętych Gaonow, autorów „Tvuot Shor” [księga rabina Aleksandra Sandera Shora] i „Siftei Cohen” [księga rabina Shabtaja Cohena] i rabina Mosze Isserlesa [z Krakowa], niech ich pamięć będzie błogosławiona, niech ich zasługi strzegą nas i cały Izrael

Od młodości aż do śmierci nie ruszał się z namiotu

Tory i modlitwy oraz wszystkie jego święte myśli były

Pełne pracy w mądrości świętej Tory, dogłębnie pojmował prawdy

Tory i pozostawił po sobie błogosławieństwo bardzo wielu świętych ksiąg

We wszystkich dyscyplinach Tory i z tym przybył do swojej świątyni

Wielki był jego strach przed B-giem i jego pobożność. I jego dusza była

Jak proch (ziemi), bo nigdy nie chciał nic dla siebie zyskać z korony Tory

Był wiernym uczniem naszego Świętego Rabina, autora Divrei

Yeheskiela [Yecheskel Shraga Halberstam] z Sieniawy. Jego czysta dusza powstała

W świętości i czystości ____ 20 dnia Szewat 5698 [22 stycznia 1938 r.]

Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Akt zgonu: Efroim Templer, talmudysta z Brzeska, syn zmarłej Basi Templer z Brzeska, zmarł 22 stycznia 1938 roku w wieku 75 lat.

Macwa