Skip to main content

Meshulam Zalman Yehonatan Lipschitz

rząd: oh1numer: 3ur: ━zm: 16.08.1855imię ojca: Arie

MacwaMacwa

Tu pochowany

Lamentujcie nad naszą nagłą stratą

Rozkosz oczu

Admor, pan wielki gaon

Przenikliwy i pobożny mędrzec

Sławny czynami sprawiedliwymi

Nasz nauczyciel Meshulam Zalman

Yehonatan, syn pana, gaona

Świętego, naszego nauczyciela Arie Leibusha,

Pamięć błogosławiona na życie w świecie przyszłym, przewodniczący sądu rabinackiego tutejszej gminy. Zmarł 2

Dnia nowego miesiąca elul 615 [16 sierpnia 1855]

Tłumaczenie inskrypcji autorstwa Marcina Wodzińskiego, cyt. po „Groby cadykow w Polsce”, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998

 

Macwa