Skip to main content

Tuvia Lipschitz

rząd: oh1numer: 2ur: 1826zm: 23.02.1912imię ojca: Meshulam Yehonatan

MacwaMacwa

A dzielny jak lew Tuvia wzniósł się na wysokości szybko niczym jeleń.

[Dwie tablice]

Tu spoczywa

Nasz pan, nasz nauczyciel i nasz mistrz, mistrz, wielkie światło, sławny, światłość

Święta, pobożna i znakomita, pan Jisraela i jego pokolenia,

Ozdoba roztropnych, mędrzec tajemnic, mąż żywy wielkimi czynami,

Gałąź z pnia wybornego, chwała świętości jego wspaniałego imienia, pan Tuvia,

Syn mistrza sprawiedliwego, pana Meszulama Jehonatana, błogosławionej pamięci, przewodniczącego tutejszego sądu rabinackiego,

Syna mistrza, świętego gaona, autora „Arie z rodu wspaniałego”, niech jego pamięć błogosławiona będzie do życia przyszłego świata,

I wnuk świętego gaona, chwała świętości jego wspaniałego imienia, pana Naftalego Cwi z Ropczyc, niech jego pamięć błogosławiona będzie do życia przyszłego świata,

I wnuk świętego gaona, autora „Radości Mojżesza”, niech jego pamięć błogosławiona będzie do życia przyszłego świata.

Zmarły ten zasiadał na tutejszym stołku rabinackim przez 27 lat.

I dusza jego wyszła w świętości 5 adar 672 według krótkiej rachuby [23 lutego 1912]

W wieku 86 lat. Dusza jego niech będzie związana w węźle

Życia, a zasługi jego niech chronią jego potomstwo i cały Izrael.

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Sławomira Pastuszki)

 

Macwa