Skip to main content

Arie Leibush Lipschitz

rząd: oh1numer: 1ur: ━zm: 15.01.1846imię ojca: Chaim

MacwaMacwa

Tu pochowany czcigodny admor, mistrz, gaon,

Biegły

W jawnym i tajemnym

Arie z rody wspaniałego, wielki

Wśród swego ludu, przywódca narodu,

Światłość czysta, przywódca wszystkich synów wygnania,

Mąż boży, święty, sprawiedliwy [Prz 10, 25],

Podpora świata. W świetle jego mądrości

Zostało wyjawione wszystko, co było ukryte. Nasz nauczyciel, pan i mistrz

Arie Leibush, syn sprawiedliwego

Naszego nauczyciela, pana i mistrza Chaima, pamięć sprawiedliwego niech będzie błogosławiona. Wzniósł się

Do nieba w czwartek 17 tewet 606 roku według krótkiego rachunku (15 stycznia 1846 roku). Niech  jego dusza zostanie związana w węzeł życia

Tłumaczenie inskrypcji autorstwa Marcina Wodzińskiego, cyt. po „Groby cadykow w Polsce”, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998
Macwa