Skip to main content

Matel Hesa Schildkraut

rząd: lnumer: 20ur: ━zm: ━imię ojca: Yosef Kalonimus

MacwaMacwa

Tu pochowana

Matel Hesa Schildkraut z Zakliczyna

Córka Yosefa Kalonimusa Kalmana

Zmarła w wieku 65 lat 18 siwan 568… [ w czerwcu 192…]

Z oddaniem przestrzegała przykazań bożych

Ze swego chleba dawała ubogim

Skromna kobieta

Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

 

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Idan Livne; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

 

Dane na podstawie aktów urodzenia jej dzieci: Matel Hesa Schildkraut z domu Weinstock, urodzona w 1858 roku w Wróblowicach, córka Jozefa i Gitli Weinstock, żona Mosesa Arona Schildkrauta z Zakliczyna

Macwa