Skip to main content
rząd: lnumer: 99ur: ━zm: ━imię ojca: ━

Macwa

Hebrajska inskrypcja częściowo zniszczona

W tym grobie spoczywa 15 żydowskich

męczenników którzy zostali zamordowani

w bestialski sposób przez oprawców

hitlerowskich we wrześniu 1942r. w Rzezawie.

Ekshumowani w 1946r.

Cześć ich pamięci

Pomnik postawili w 1947r.

A.Grunberger i S.Brandsdorfer

 

Z protokołu ekshumacji od 10.8.1946 (ŻIH, sygn.. 301/2351):

„Wydobyto ogółem 15 zwłok w tym 7 kobiet i 4 mężczyzn i 4 dzieci. Nie zdołano zidentyfikować zwłok, gdyż stan rozkładu uniemożliwił rozpoznanie… Na podstawie zgodnego stwierdzenia szeregu świadków, stwierdzono, że między ekshumowanymi znajdują się zwłoki bł.p. Estery Borgenichtowej, bł.p. Chaima Krautera z Brzeska oraz bł.p. Braunera z Krakowa Przypuszczalnie mieły się między rozstrzelanymi znajdować osoby z rodziny Rothkopfów z Brzezowca, Lanfdauów i Borgenichtów z Brzeska

Macwa