Skip to main content

Chaia Reizel Wand

rząd: lnumer: 69ur: 1874zm: 15.02.1920imię ojca: Hanoch Tzvi

MacwaMacwa

Tu pochowana

Pani Chaja Reizel Wand z Wojnicza

Córka naszego nauczyciela pana Hanocha Tzvi. W wieku 46 lat

Odeszła do swego świata  26 szwat 680 według małej rachuby [15 lutego 1920]

Kobieta skromna, w przykazaniach

Oddzielania ciasta, czystości i zapalania światła miała się na baczności, z chleba swego

Dawała ubogim i nędzarzom aż do końca swych dni

Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

 Opisana w  tej inskrypcji prawość Chai Reizel Wand wynika z przestrzegania trzech ważnych dla żydowskich kobiet przykazań oznaczanych skrótem חנ״ה. One odnoszą się do rytuału rozdzielania ciasta, zachowywania związanej z menstruacją czystości i zapalania świec, w tym na Szabat.

 

Macwa