Skip to main content
rząd: lnumer: 65ur: ━zm: ━imię ojca: ━

MacwaMacwa

___ Pas__

__ Szymon ___

__3 tiszri 569 ___

___ zacna i skromna ___

___ prawa __

Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji autorstwa Yossi Elran)

Możliwe, że to macewa Ester Marjem Passler, wdowy po Jakubie Passlerze, córki Szymona Matznera i Symy Ruchel z domu Tellerman, zmarłej 13 października 1932 roku  [12 tiszri 5693] w wieku 70 lat

Macwa