Skip to main content
rząd: lnumer: 18ur: ━zm: ━imię ojca: ━

MacwaMacwa

5692 [1931/32]

Kobieta ważna

I skromna. Ze swego chleba dawała ubogim

Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia wiecznego

 

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)
Macwa