Skip to main content

Hinda Apfel

rząd: lnumer: 141ur: 1883zm: 03.08.1928imię ojca: Moshe

MacwaMacwa

Tu pochowana

Niewiasta pani Hinda

Córka pana Mosze _____ aw

5688 [Lipiec-sierpień 1928]. Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

Niewiasta prawa i skromna

Otwierała dłoń

Ubogiemu _____

Do nędzarza [wyciągała swe ręce Prz 31, 20]

______ bogobojna

Macewa Hindy Apfel

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Akt zgonu: Hinda Apfel z domu Fischbein, córka Mojżesza Isaaka i Nichy z Dąbrowej, zmarła w Brzesku 3 sierpnia 1928 roku w wieku 45 lat.

 

Macwa