Skip to main content

Mirel Kluger

rząd: lnumer: 130ur: 1865zm: 28.12.1937imię ojca: Elimelech

MacwaMacwa

Tu pochowana pani

Mirel Kluger

Córka naszego nauczyciela Elimelecha. Zmarła 24 tewet 5698 [ 28 grudnia 1937]

Skromna ważna sędziwa kobieta

Przepasała mocą swe biodra aby wspierać ubogich

I nędzarzy i wychowywać synów na drogach Tory

Potomkini cadyka, autora Księgi „Noam Elimelech”

I rabina Shlomo z Chrzanowa. Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

Z Czchowa

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Dane z aktów urodzenia jej dzieci: Mirel Kluger, rytualna żona Leisera Klugera, córka Meilecha i Scheindli Bochnerów, urodzona w Chrzanowie w 1865 roku.

 

Macwa