Skip to main content

Gitel Ingberg

rząd: lnumer: 127ur: ━zm: ━imię ojca: ━

MacwaMacwa

Tu pochowana

Kobieta _____ skromna ____

Bogobojna ____ była

_______________________

___________________ Pani

Gitel Ingberg

_______ Kalonimos z rodu Lewitów

____________________ i odeszła

Do swego świata ____ miesiąca

______ szewat (tewet?)

Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

 

 

Macwa