Polacy ratujący Żydów z powiatu brzeskiego

Z wdzięcznością pamiętamy o ludziach, którzy – ryzykując nie tylko własnym życiem, lecz również życiem swoich rodzin, obawiając się nie tylko Niemców, lecz również sąsiadów – ratowali Żydów w latach Zagłady. W Brzesku i powiecie brzeskim było ich niemało. Zbieramy informację o tych, którzy zostali odznaczeni tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów świata” i tych, którzy w zasadzie nie są znani. Cześć ich pamięci.

01 Jan Wojciech i Maria Flądro z Dębna

W poprzednim artykule wspominałem osoby pochodzące z gminy Dębno, które w czasie II Wojny Światowej niosły pomoc Żydom ukrywającym się przed niemieckim najeźdźcą. Wśród nich zabrakło dwóch osób- Jana Wojciecha i Marii Flądro. Nie była to pomyłka, lecz celowy zabieg,...

Więcej
02 Mieszkańcy gminy Dębno, którzy nieśli pomoc Żydom w latach wojny

Badając historię gminy Dębno w okresie 1939-1945, można natknąć się na różnego typu wzmianki, bądź wspomnienia tyczące się pomocy udzielanej ukrywającym się Żydom przez lokalnych mieszkańców. Na wstępie należy zaznaczyć iż, przed wybuchem wojny Izraelici byli nieodłącznym elementem naszej gminy,...

Więcej
03 Stefania, Eugeniusz, Irena i Helena Łoza

Pochodzący z okolic Lwowa Bazyli Łoza (1879-1939) i Stefania Duda (1890-1987) przez większość życia mieszkali w Brzesku; to tu wychowali szóstkę swoich dzieci. Ślubne zdjęcie Bazylego i Stefanii Łozów, z archiwum Heleny Skrobotowicz (za pośrednictwem strony brzesko.ws) Bazyli zmarł w...

Więcej
04 Jan Wiktor Brzeski

Jan Wiktor Brzeski urodził się w Brzesku 17 lipca 1909 roku. Jego ojciec, Jan Władysław Brzeski był nie tylko lekarzem, lecz również burmistrzem Brzeska i wybitnym działaczem społecznym. Syn też został lekarzem. Chociaż w latach II wojny światowej Jan Władysław...

Więcej
05 Stefan i Maria Łaszkiewicz

Stefan Łaszkiewicz (22.01.1891 – 01.11.1963) i  Maria Jadwiga Łaszkiewicz z domu Wręga (21.11.1900-30.03.1978) mieszkali w Borzęcinie. Stefan był kolejarzem, a Maria nauczycielką. W łatach wojny przez ponad 2 lata ukrywali w swoim domu Żydówkę Miriam Redner z synem Ryszardem. Stefan...

Więcej
06 Julia Piękosz, Emilia Hynek- Piękosz

Artykuł autorstwa Lucjana Kołodziejskiego 18 lutego 2019 r. zmarła Emilia Piękosz Hynek. Była ostatnią spośród siedmiu Sprawiedliwych Borzęcanką, noszącą tak zaszczytny tytuł. Zapomniana. Przed kilkunastu laty przeprowadziłem z nią wywiad na temat pomocy udzielonej przez jej matkę ukrywającej się przed...

Więcej
07 Genowefa Smajdo

Rachel (Rozalia) Schrank (później Anna Bratko, 1922-1995) urodziła się w Borzęcinie jako córka Szymona Schranka i Erny z domu Sattler. Miała starszą siostrę Blumę (1917-2008) i młodszego brata Maksa (Mariana,1925-1942). Ojciec Szymon zmarł w szpitalu w Tarnowie w 1936 roku...

Więcej
08 Tomasz i Maria Bielowie

Autorki: Karolina Korwin, Hanna Pajor, szkoła podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej. Nagroda główna w V edycji konkursu „Znamy wasze imiona. Przywracanie pamięci o przedwojennej żydowskiej społeczności Brzeska i powiatu brzeskiego”. „Przeżyliśmy naprawdę zły czas. Na szczęście nie znaleźli uciekinierów,...

Więcej
09 Stefania i Tadeusz Zapiórowie

Autorki: Martyna Bodek, Anna Maciaś, Sabina Jaworska, szkoła podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej. Nagroda główna w V edycji konkursu „Znamy wasze imiona. Przywracanie pamięci o przedwojennej żydowskiej społeczności Brzeska i powiatu brzeskiego”. „Człowiek został stworzony dla człowieka, aby człowiek...

Więcej
010 Opowieść o życiu i przetrwaniu Reginy Riegelhaupt-Kempińskiej

Autorki: Maria Prusak, Karolina Szewczyk, szkoła podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej. Nagroda główna w V edycji konkursu „Znamy wasze imiona. Przywracanie pamięci o przedwojennej żydowskiej społeczności Brzeska i powiatu brzeskiego”. Zagłada, Holocaust, Shoah – wszystkie te słowa mają podobne...

Więcej